Voorwaarden

Manege 'De Oude Held'

Leegeweg 2, 9745 CP Groningen

RPC de Ommelanden

Voorwaarden

 

 

De inschrijflijst voor de onderlinge wedstrijden ligt achter de bar. Deelname aan de onderlinge wedstrijden kost voor leden van R.P.C. De Ommelanden en Parafrid €6,- en voor niet-leden €8,50

De startlijst wordt de maandag voor de wedstrijd op het prikbord gehangen en gepubliceerd op de Facebook pagina en website.

 

Wanneer je je opgeeft en niet afmeldt voor de sluitingsdatum, betekent dit ook dat je op de startlijst wordt gezet en dus moet betalen. Wanneer je niet betaalt, betekent dit dat je niet mee kan doen aan de andere activiteiten tot je de inschrijving hebt betaald.

 

Wanneer je staat ingeschreven voor de onderlinge wedstrijd, maar uiteindelijk toch niet kan meedoen dien je je voor de sluitingsdatum af te melden. Meldt je je na de sluitingsdatum af is er geen mogelijkheid meer tot teruggave van het deelnamegeld.

 

Voor de onderlinge wedstrijden geldt een maximaal deelnemersaantal van 80. Hierbij geldt dat leden voor niet-leden gaan en dat niet-leden voor de reservelijst gaan. De reservelijst is bedoelt voor deelnemers van buitenaf.

 

Om de toegankelijkheid van de wedstrijden van wedstrijden vergroten is er bij de onderlinge wedstrijden een A-rubriek voor de paarden en de pony’s.

 

Bij deelname van minimaal vier eigen paarden en/of pony’s wordt bij de onderlinge wedstrijden de rubriek opgesplitst in eigen- en manegepony’s en/of paarden. Dit om voor iedereen gelijke kansen te creëren.

 

Bij de onderlinge wedstrijden worden foto’s gemaakt die op het internet gepubliceerd zullen worden. Mocht een deelnemer hier niet mee akkoord gaan, wordt er vriendelijk verzocht om dit te melden bij de organisatie van de onderlinge wedstrijden. In dit geval kun je een mail sturen naar: rpcdeommelanden@live.nl